Czy warto zdecydować się na studia medyczne?

Studia medyczne otwierają drogę do wykonywania pięknego zawodu jakim jest opieka nad zdrowiem człowieka i wyprowadzanie go z choroby. Do zawodu powinno mieć się pewne predyspozycje – nie tylko zdolność do pochłaniania ogromnej ilości wiedzy i gotowość do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, ale i pozytywne nastawienie do ludzi, w tym wyrażanie empatii.

Świat przed absolwentami stoi otworem

Polscy absolwenci studiów medycznych bardzo często narzekają na ich zawodową sytuację w kraju. Wielu z nich decyduje się na pracę za granicą, która oferuje im nie tylko możliwość rozwoju zawodowego, ale i bogaty pakiet finansowych korzyści. Dla porównania pielęgniarka ze specjalizacją w Polsce zrobi w rok tyle co może za granicą zarobić w miesiąc. Te ogromne różnice w wynagrodzeniach powodują, że profesji pielęgniarskiej w Polsce grozi za jakiś czas zupełne wymarcie – a przecież oczywiste jest, że żadna placówka medyczna nie może się obejść bez wsparcia pielęgniarek. Studia medyczne dają szansę na stabilne zatrudnienie, przy czym wymagają ogromnego wysiłku intelektualnego podczas lat nauki na uczelni – zdecydowanie większego niż na innych kierunkach studiów. Dla kandydatów na te studia powinno być oczywiste, że medycyna jest ich pasją.

Kto wybiera się na Akademię Medyczną?

Akademia Medyczna kojarzy się z kształceniem lekarzy specjalistów, którzy mają na celu szczególną troskę o zdrowie swoich pacjentów. Od dłuższego czasu kształci też pielęgniarki i położne, a także ratowników medycznych, dietetyków czy kosmetologów.

Pielęgniarstwo to najbardziej poszkodowany zawód świata

Trudno jest nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że zawód pielęgniarki nie jest powszechnie szanowany – zarówno poprzez społeczne poglądy na temat tej profesji, a także bardzo krzywdzący system zarobków. Tymczasem bez pielęgniarek nie może normalnie funkcjonować żaden szpital – to one wykonują wszelkie zabiegi pielęgnacyjne i aplikują leki przepisane przez lekarzy. Wiele pań w białych czepkach narzeka, że nie jest w stanie wywiązań się z misji swego zawodu: z braku czasu nie mogą psychicznie wspierać pacjentów w ich chorobie, a przecież nie jest niczym nowym, że czasem krótka rozmowa może zmienić nastawienie chorego do swej przypadłości natury zdrowotnej. Średnia wieku pielęgniarek w Polsce wynosi obecnie pięćdziesiąt lat. Młode adeptki zawodu wybierają pracę za granicą, gdzie od pierwszego dnia pracy są doceniane i szanowane nie tylko pod względem zawodowym, a ich wynagrodzenie na pracę wystarczy na wszystko.

Ile warte jest zdrowie przeciętnego Polaka?

Zdrowie jest bezcenne – o tym szczególnie przekonane są osoby, które chorują i mają tę nieprzyjemność zmierzania się z ograniczeniami w kontraktach z NFZ, blokujący im swobodny dostęp do badań specjalistycznych i leczenia u specjalistów. Lekarze rodzinni bardzo często podkreślają jak ważna jest profilaktyka i wczesne wychwytywanie panoszenia się choroby.

NFZ nie dla chcących żyć w zdrowiu

Czekanie na wizytę u specjalisty – nawet jeśli trwa miesiąc czasu – naraża pacjenta na pogłębienie się stanu choroby, bardzo często z nieodwracalnymi skutkami. Ludzie decydują się ratować swoje zdrowie i udają się na wizyty do prywatnych gabinetów medycznych. Tam także mogą napotkać na kolejki do specjalistów, przy czym oczywiste jest, że jest szansa, że dostaną się na wizytę w ciągu pierwszego tygodnia od odwiedzenia takiej placówki. W Polsce od jakiegoś czasu rozkwita rynek prywatnych ubezpieczeń medycznych – za niewygórowaną miesięczną składkę gwarantowany jest dostęp do wielu badań i lekarzy specjalistów, a czas oczekiwania na specjalistę zwykle zamyka się w ciągu czterdziestu ośmiu godzin. W bardziej zaawansowanych opcjach można zapewnić sobie dostęp do komfortowych warunków pobytu w szpitalu.

Co daje człowiekowi współczesna medycyna?

Współczesna medycyna niesie ze sobą zarówno wiele szans na życie w zdrowiu przez wiele lat, ale i sporo zagrożeń – typu uzależnienie od leków bez recepty (OTC). Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że ciągle zbyt mało mówi się o profilaktyce – niby jest to pojęcie powszechnie znane, ale stosowane zazwyczaj przez fanów zdrowego stylu życia.

Zdrowie w XXI wieku

Ludzie są bardzo zabiegani i zestresowani – przez stres i negatywne emocje są bardziej podatni na rozmaite choroby. Do tego trzeba dołożyć zanieczyszczenie powietrza i niezbyt dobrą jakość jedzenia – coś, z czym człowiek nie musiał się zmierzać jeszcze ćwierć wieku wcześniej. Żywność tuczy, ale nie odżywia – otyłość zyskała miano choroby cywilizacyjnej. Jest pozbawiona najcenniejszych składników odżywczych, do tego podpina się pod nią rozmaite konserwanty – medycyna bardzo często podkreśla problem nieprawidłowego żywienia, jednakże nie ma wpływu na jego jakość. Medycyna XXI wieku zaliczyła ogromny postęp technologiczny, przy czym dostęp do tych dóbr ograniczają w Polsce kontrakty z NFZ, które dolewają oliwy do ognia: czekanie miesiącami na specjalistyczne badanie ma to do siebie, że pozwala chorobie wgrywać z czasem. W tym wyścigu przegrywa dobro pacjenta.

Błąd medyczny

Niestety błędy lekarskie się zdarzają. Nie zbyt często na szczęście, ale nawet jeden taki błąd popełniony przez personel medyczny może doprowadzić do ogromnej tragedii, ze śmiercią pacjenta włącznie. Błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniechanie lub zaniedbanie lekarza. Wyróżniamy kilka rodzajów takich błędów. Pierwszym z nim jest błąd decyzyjny, który polega na postawieniu złej diagnozy przez lekarza. Drugim rodzajem błędu medycznego jest błąd opiniodawczy, który polega na wydaniu nieprawidłowych orzeczeń i opinii lekarskich. Trzecim typem błędu lekarskiego jest błąd wykonawczy. Błąd ten polega na przeprowadzeniu nieprawidłowo procedury medycznej przez nieuprawnioną do tego osobę. Ostatnim typem błędu jest błąd organizacyjny. Błąd ten dotyczy osób zarządzających i organizujących świadczenia medyczne. Może on polegać na przykład na złym zaplanowaniu dyżurów. Jak zatem widać jest kilka typów błędów medycznych. Za popełnienie błędu medycznego lekarz może stanąć przed sądem lekarskim oraz przed sądem powszechnym jeśli postawione zostaną lekarzowi zarzuty popełnienia przestępstwa. Lekarzowi może grodzi utrata prawa do wykonywania zawodu, a jeśli zostanie skazany w procesie karnym, także kara pozbawienia wolności.

Staż lekarza

Każdy młody lekarz po zakończeniu studiów medycznych musi odbyć obowiązkowy staż lekarski. Trzeba bowiem wiedzieć, że samo ukończenie studiów medycznych nie daje prawa do wykonywania zawodu. Aby takie prawo uzyskać należy odbywać właśnie staż lekarski, a następnie pozytywnie zaliczyć egzamin państwowy. Staż taki trwa zawsze 13 miesięcy. Aby zaliczyć staż należy po pierwsze, odbyć wszystkie zajęcia w ramach planu i harmonogramu zajęć oraz z wynikiem pozytywnym zaliczyć kolokwium z wiedzy teoretycznie oraz praktycznej. Każdy lekarz staży w trakcie swojego stażu odbywa dyżur lekarski. Odbywa się on raz w tygodniu i trwa 10 godzin bądź lub dwa razy w tygodniu po 5 godzin. Wszystko zależy od indywidualnego planu stażu. Absolwent studiów medycznych odbywający swój staż jest oczywiście za niego wynagradzany. Otrzymuje on wynagrodzenie w wysokości 2007 zł brutto. Dodatkowo lekarz stażysta jest wynagradzany za pełnione dyżuru lekarskie. Otrzymuje on dodatkowo 125% stawi godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. Po odbyciu stażu lekarskiego młody lekarz może przystąpić do państwowego egzaminu lekarskiego. Po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje prawo do wykonywania zawodu lekarza i może rozpocząć swoją karierę zawodową.

Przełomowe operacje i zabiegi

W ostatnich latach mamy do czynienia z ogromnym rozwojem medycyny. Byliśmy świadkami kilku przełomowych operacji. Bardzo ryzykownych i wykonywanych przez lekarzy po raz pierwszy. Jednym z takich zabiegów, na który patrzył cały medyczny świat był zabieg przeszczepienia twarzy. Operacja ta przeprowadzana była w Stanach Zjednoczonych, a na czele lekarzy stała Polka, co może być dla nas powodem do dumy. Zabieg był bardzo ryzykowny i trwał kilkanaście godzin. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Pacjent wraca do zdrowia i powoli odzyskuje normalne życie. Do innego przełomu w medycynie doszło w Polsce. Tutaj bowiem odbyła się nowatorska operacja mężczyzny, który miał przerwany kręgosłup. Operacja ta zachwyciła cały medyczny świat. Zakończyła się ona pełnym sukcesem. Człowiek, który był skazany na wózek inwalidzki do końca życia, po zabiegu zaczął odzyskiwać czucie w nogach. Długa i intensywna rehabilitacja pomoże mu w odzyskaniu prawie pełnej sprawności. To tylko nieliczne przykłady przełomów do jakich doszło w medycynie w ostatnich latach. I możemy być pewni, że w niedalekiej przyszłości będziemy świadkami kolejnych. Lekarze na całym świecie jeszcze nie raz nas zaskoczą dając nadzieję wielu pacjentom.

Jak zostać lekarzem?

Droga ku temu by zostać lekarzem nie jest łatwa. Wręcz przeciwnie. To ciężka i bardzo wymagająca drogą, z którą poradzić mogą sobie tylko najlepsi i najwytrwalsi. Wszystko zaczyna się od studiów medycznych. Studia takie trwają sześć lat i odbywają się w systemie jednolitym. Dotyczy to wszystkich kierunków lekarskich niezależnie od tego ją w przyszłości chcemy realizować specjalizację. Po ich ukończeniu absolwent musi odbyć obowiązkowy staż. Dopiero po tym etapie, czyli po odbyciu studiów i stażu można kształcić się w kierunku konkretnej specjalności i uzyskać prawo do wykonywania zawodu. Kolejnym krokiem jest uzyskanie prawa do ograniczonego prawa do wykonywania zawodu lekarza. W tym celu młodzi lekarze muszą wystąpić z wnioskiem do okręgowej izby lekarskiej. To jednak jeszcze nie wszystko. Po uzyskaniu takiego dokumentu, młody lekarza musi odbyć 13 miesięczny staż w placówkach medycznych. Staż ten kończy się przystąpieniem do państwowego egzaminu lekarskiego. Dopiero po jego pozytywnym zaliczeniu kandydat otrzymuje pełne prawo do wykonywania zawodu lekarza. Jak zatem widać droga od rozpoczęcia studiów do uzyskania prawa do wykonywania zawodu trwa wiele lat i jest bardzo wymagająca dla kandydata na lekarza.

Lekarski egzamin końcowy

Kiedy w końcu skończymy studia medyczne może odetchnąć z ulgą. Udało nam się pozytywnie zakończyć pięć jak ciężkiej i trudnej nauki. Niestety, ale to jednak jeszcze nie wszystko. Dyplom ukończenia studiów medycznych jest równoważy dyplomowi magistra i co ważne, nie daje on jeszcze prawa do wykonywania zawodu lekarza. Aby takie prawo posiadać należy zdać lekarski egzamin końcowy. Egzamin ten przeprowadza się w trakcie stażu podyplomowego lekarza, który musi od odbyć po ukończeniu studiów. Aby przystąpić do egzaminu kandydat musi złożyć wniosek do Centrum Egzaminów Medycznych. Lekarski egzamin państwowy ma formę pisemną i składa się z pytań testowych. Obszar wiedzy jaki sprawdzany jest podczas takiego egzaminu jest bardzo szeroki. Sprawdza jest bowiem wiedza z taki dziedzin jak zdrowie publiczne, choroby wewnętrzne, orzecznictwo, pediatria, prawo medyczne, chirurgia, psychiatria, położnictwo, ginekologia, medycyna rodzinna oraz medycyna ratunkowa. Jak widać egzamin ten z pewnością nie należy do najłatwiejszych. No ale w końcu chodzi o kształcenie lekarzy, którzy będą odpowiedzialni za nasze zdrowie i życie. Prawo do wykonywania zawodu lekarza muszą zatem posiadać tylko najlepsi absolwenci studiów medycznych.

Akademia medyczna

W Polsce istnieje wiele uczelni medyczny. Są to zarówno akademie, jak i uniwersytety medyczne. Uczelnie takie znajdują się w każdym dużym mieście w naszym kraju. To co istotne to fakt, iż cieszą się nowe bardzo dużą renomą na całym świecie. Polskie uczelnie są świetnie przygotowane do kształcenia przyszłych lekarzy. Fakt ten potwierdza choćby to, iż polscy lekarze są cenienie na świecie i bez problemu znajdują zatrudnienie w najlepszych szpitalach zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Akademie medyczne w Polsce kształcą studentów w bardzo wielu kierunkach. Powiedzieć, iż kształcą lekarzy to powiedzieć zdecydowanie za mało. Oprócz kierunku lekarskiego studenci mogą wybrać także wiele innych specjalności. Mogą studiować na przykład analitykę medyczną, po ukończeniu których absolwent może pracować w laboratoriach diagnostycznych. Jest także psychologia zdrowia, czy zdrowie środowiskowe. Oprócz kierunków wymienionych wcześniej są do wyboru także specjalności cieszące się od lat bardzo dużą popularnością. Możemy do nich zaliczyć między innych stomatologię, fizjoterapię, czy położnictwo. Jak zatem widać w Polsce kształcenie medyczne jest bardzo szerokie. I prawdopodobnie stąd bierze się tak duża popularność akademii medycznych.

Cechy dobrego studenta medycyny

Studia medyczne należą do jednych z najpopularniejszych, ale zaraz są to jedne z najtrudniejszych kierunków studiów. Medycyny nie może studiować każdy. Aby móc to robić należy wykazać się odpowiednimi predyspozycjami. Cechy, które powinien posiadać dobry student medycyny to na pewno sumienność oraz dyscyplina. To bardzo ważne cechy charakteru. Studia medyczne to bardzo dużo nauki i to trudnej nauki. Dlatego bez wewnętrznej dyscypliny trudno będzie nam się utrzymać na akademii medycznej. Musimy być sumienni w nauce i wykonywaniu wszystkich zadań. Nauka teoretyczna to jeszcze nie wszystko. Podczas studiów będziemy musieli odbywać staże i praktyki w szpitalach, klinikach, czy przychodniach. Tam nie może być miejsca na przypadki. Wszystkie czynności musimy wykonywać z ogromną dokładnością i sumienności. Będziemy bowiem odpowiedzialni za zdrowie pacjentów, a jest to ogromna odpowiedzialność. Dlatego nie przesadzimy jeśli powiemy, że studia na akademii medycznej to studia tylko dla najlepszych. Tym, którym uda się je ukończyć mogą liczyć na prawdziwą karierę zawodową. Każdy absolwent studiów medycznych zawsze może być z siebie dumny. I nie istotne jest jaką specjalizację wybrał i w jakim kierunki będzie w przyszłości rozwijał się jako lekarz.

Trudne studia medyczne

Medycyna to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Co roku na akademie i uniwersytety medyczne próbują się dostać tysiące młodych ludzi. Nie jest to łatwe. Pierwszy krok to dobrze zdany egzamin dojrzałości. Jeśli jednak chcemy studiować medycynę musimy wiedzieć, że na maturze zdać musimy najtrudniejsze przedmioty i to najlepiej na poziomie rozszerzonym. Matematyka, biologia i inne przedmioty ścisłe i przyrodnicze to podstawa. Matura często to jednak nie wszystko. Wiele uczelni przeprowadza dodatkowo swoje własne wewnętrzne egzaminy. Tym, którym uda się wszystko zaliczyć z najlepszymi wynikami mogą cieszyć się statusem studenta medycyny. Czekają ich lata ciężkiej nauki i pracy. Nauka na studiach medycznych należy do najtrudniejszej. A sama nauka to nie wszystko. Do tego dochodzą ciężkie praktyki w szpitalach i klinikach. Studenci medycyny to z pewności osoby, które posiadają najmniej czasu wolnego. Poświęcenie to jednak się opłaca. Po latach trudnych studiów oraz staży młodzi lekarze mogą w końcu rozpocząć swoją wymarzoną pracę w szpitalach, przychodniach, czy klinikach. Choć praca lekarza nie należy do najłatwiejszych to z pewnością daje ogromną satysfakcję. Kogo bowiem nie cieszyłaby możliwość pomagania innym.

Dbamy o zdrowie

Dbanie o zdrowie stało się w Polsce coraz popularniejsze. I to dobrze wróży na przyszłość. Chyba rzeczywiście musieliśmy dożyć czasów, w których coś musi być modne, ale to robić. I tak się stało. Fitness, zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia jest teraz trendy. Widać to zresztą na ulicach naszych miast. Co chwilę można zauważyć biegających ludzi, bądź jeżdżących na rowerach. Bieganie, jazda na rowerze, jazda na rolka, spacery to dla Polaków idealny sposób na spędzanie wolnego czasu. Prawdziwy renesans przeżywają także siłownie i kluby fitness. Miejmy nadzieję, że taki trend będzie trwał nadal. Robimy to wszystko w końcu dla naszego dobrego samopoczucia i co ważne na zdrowia. Wszystko to przyniesie efekty w przyszłości. Mimo upływającego czasu będziemy wciąż czuć się bardzo dobrze i jak najdłużej zachowamy sprawność fizyczną i umysłową. Będzie to także miało wpływ na długość naszego życia. Już teraz badania wskazują, że żyjemy coraz dłużej. Z pewnością nie byłoby tego gdyby nie masze aktywne dbanie o zdrowie i kondycję. Zatem podnieśmy się z foteli oraz kanap i weźmy się za siebie. Zainwestujmy w nasze zdrowie, aby cieszyć się długim i aktywnym życiem. Daj tym samym dobry przykład młodszym pokoleniom.

Rozwój medycyny

Świat idzie do przodu. I to bardzo szybko. Nie da się nie zauważyć nowych technologii wkraczających w nasze życie i związanym z tym postępem. Postęp w ostatnich dwudziestu latach jest widocznych w prawie każdej dziedzinie naszego życia. Dotyczy to motoryzacji, komunikacji, a także dziedziny, która dotyczy nas wszystkich, czyli medycyny. Postęp oraz rozwój światowej, a w tym polskiej medycyny jest ogromny. Dotyczy to wielu aspektów. Zarówno diagnostyki, czyli wykrywania chorób i schorzeń, jak i leczenia, w tym powstawania nowych skutecznych leków, jak i nowych metod operacyjnych. Kto jeszcze 20 czy 30 lat temu pomyślałby, że możliwości medycyny pójdą tak daleko. Przeszczepy organów, rekonstrukcje twarzy, a nawet operacje płodu to jeszcze dwie dekady temu było zwykłą fantastyką. Współcześnie to już nic szczególnego i zaskakującego. Postęp dokonał się także w kwestii dostępności do służby zdrowia. Zabiegi, które jeszcze jakiś czas temu dostępne były tylko dla nieliczny, aktualnie są powszechnie dostępne. Postęp dokonuje się nadal. Ciekawe jest co rozwój medycyny przyniesie nam w najbliższej przyszłości i jakie choroby uda nam się wyeliminować. Bierzemy udział w wyścigu ku nieśmiertelności.

Co zrobić kiedy nie mamy apetytu

Przez stres dzisiaj ludzie nie funkcjonują tak jak powinni funkcjonować. Własnie przez to, że większa ilość nas ma bardzo stresującą pracę to tak naprawdę tracimy apetyt, który jest kluczowy, jeżeli chodzi o dobre funkcjonowanie organizmu. Jednak co zrobić kiedy naprawdę nie mamy apetytu oraz nie chce nam się jeść. Jest to przypadłość bardziej psychologiczna. Konkretnie nie wiadomo dlaczego tak się dzieje ale im człowiek bardziej skupiony jest na pracy tym bardziej może wytrzymywać wszelkie przypadłości takie jak głód czy też inne takie jak bóle głowy. Kiedy nie mamy apetytu po prostu spróbujmy zachęcić się jak dziecko do zjedzenia czegokolwiek, ponieważ bycie głodnym nie jest niczym dobrym, prowadzi do wyjałowienia organizmu, przez co czujemy się naprawdę źle. Żeby przywrócić nasz apetyt po prostu musimy znaleźć odpowiedni smak, odpowiednią metodę na to, żeby przywrócić nasze łaknienie, żebyśmy chcieli w końcu jeść. Być może przygotowanie sobie jakiejś potrawy z przeszłości całkowicie od nowa obudzi nasze kubki smakowe na nowe wyzwania ? Ludzie bardzo często nie mają apetytu w dzisiejszym świecie, a to wszystko przez to, że tak naprawdę zapominają o nim, a przez to chorują częściej, czy też mają łamliwe włosy czy paznokcie.

Dlaczego warto przyjmować suplementy

Ludzie często skarżą się na wszelkie braki łaknienia, czy też wypadanie włosów, złe myślenie, brak koncentracji. Bardzo często jest to wynik złej diety oraz siedzenia do późnej nocy przed komputerem i rozwiązywanie problemów do naszej pracy. Właśnie to praca nas tak bardzo niszczy. Jeżeli mamy bardzo złą dla siebie pracę, właśnie psującą tak naprawdę nasze zdrowie, to powinniśmy ją jak najszybciej zmienić. Warto jednak mając takie problemy jak wymieniłem wcześniej, zacząć przyjmować suplementy diety i chodzi tutaj głównie o suplementy zawierające wyciągi z owoców i warzyw, które dostarczą nam energii, witamin oraz apetytu. Warto przyjmować suplementy diety, ponieważ one sprawią, że tak naprawdę możemy liczyć na to, że nie będą wypadały nam włosy, nasze paznokcie nie będą się łamać, a także całkiem inaczej nasz mózg będzie pracował. Nawet zwykłe picie szałwii czy też naparu ze skrzypu polnego jest suplementacją. Taka herbatka dostarcza nam bardzo wiele składników odżywczych, których bardzo często brakuje w organizmie, Chodzi tutaj głównie o rzeczy, które są związane właśnie z wypadaniem włosa, cebulką włosa czy też paznokciami. Po kuracji tygodniowej już zauważymy pierwsze efekty, które będą naprawdę cieszyć.

Kiedy warto pójść do lekarza

Ludzie bardzo często zwlekają z tym, żeby pokazać się po prostu lekarzowi. Boją się, że lekarz im powie coś czego nie chcą, bądź po prostu powie im coś co nie będzie do przyjęcia na ludzki rozum, a przede wszystkim weźmie od nich pieniądze, bądź wypisze receptę na bardzo drogi lek. To jest stereotypowe myślenie ludzi, którzy rzadko chodzą do lekarza sądząc, że sami wiedzą najlepiej co im dolega i że jak do tej pory przeżyli ze swoimi sposobami to i dalej będą je robiąc, bez żadnych konsekwencji. Jednak kiedy warto naprawdę iść do lekarza pomijając każdy przypadek choroby. Właśnie wtedy, kiedy nasza choroba przyjmuje dziwną postać. Chodzi tutaj głównie o postać choroby, która sprawia, że jesteśmy rozgorączkowani oraz ta gorączka nie schodzi. Warto także pójść do lekarza jeżeli czujemy, że nie możemy mówić poprzez opuchniętą śluzówkę, czy tez zdarte gardło. Ludzie bardzo często nie idą do lekarza, ponieważ sądzą, że on ich nie uleczy tak naprawdę i to za dużo zachodu. Trzeba po prostu leczyć się na własną rękę i to będzie najlepsze dla nich. Jednak jest to bardzo błędne myślenie które kiedyś może naprawdę doprowadzić do tragedii. Nie z każdą chorobą chodzi się do lekarza, jednak naprawdę czasami warto go odwiedzić, po wszelką diagnozę.

Dlaczego ludzie wolą domowe sposoby

Ludzie po prostu bardzo często nie ufają lekarzom. Wielka medialna ściema, wielkie medialne kłamstwo, jakie jest reklamowane w telewizji czy też w radio. Wielkie bilbordy, wielkie reklamy na budynkach, po prostu sprawiają, że ludzie często wolą się ubiegać o swoje sposoby, niż pójść do lekarza. Na pewno jest to lepsze dla naszego portfela, ale czy tak naprawdę dla zdrowia ? Ludzie wolą domowe sposoby, ponieważ takie sposoby, przekazywane z pokolenia na pokolenie mogą zdziałać naprawdę wielkie rzeczy. Leczenie domowymi sposobami może potrwać znacznie dłużej, jednak może całkowicie wyleczyć naszą przypadłość czy też naszą chorobę. Za równo dotyczy to choroby czy też przypadłości takiej jak na przykład ból stawów. Ludzie wolą domowe sposoby, ponieważ wśród medialnego szumu, bardzo ciężko wybrać odpowiedni lek, a lekarz widzi w tym tylko swój interes, żeby przepisać nam jak najdroższy lek. Po prostu idąc do apteki nie kupujmy firmy pierwszej lepszej. Zainwestujmy w markę, która przez pokolenia dochodziła do świetności swojego produktu. Żeby na domowy sposób uleczyć się z przeziębienia wystarczy duża ilość wody oraz duża ilość soku malinowego, czy też zupełnie innego, który będzie naprawdę dobry.

Co zrobić z bolącymi stawami

Ludzie bardzo często w wieku starszym czy też w wieku, który w ogóle nie wskazuje na to, że powinni mieć problemy z czymkolwiek w swoich aktywnościach fizycznych po prostu często mają wszelkie bóle starcze. Chodzi tutaj między innymi o rwę kulszową czy też o bóle stawów. Bardzo często przez nieodpowiednią aktywność fizyczną, złe dobrane siodełko, jego wysokość, po prostu możemy sobie rozwalić stawy. Warto wtedy zastosować bardzo domowe metody takie jak jedzenie wszelkich żelek, czy też jedzenie bardzo dużo żelatyny. Obgryzanie kości też będzie bardzo dobrą sprawą, ponieważ właśnie w kościach zwierząt jest bardzo dużo szpiku, czy tez właściwości, które odbudują nam stawy. Żeby stawy działały bardzo dobrze trzeba po prostu uprawiać aktywność fizyczna zgodnie z zasadami. Należy robić serie przysiadów zaraz po wstaniu. Taka seria przysiadów może nam naprawdę pomóc jeżeli chodzi o kości, czy też o to, czy będziemy mogli chodzić. Takie przysiady jeżeli będą poprawnie wykonywane, a nie do połowy, po prostu wzmocnią nasze kolana, wzmocnią je w taki sposób, że kolana po prostu będą lepiej nasmarowane przez naturalną maź w stawie, a także będą lepiej funkcjonowały podczas chodu czy też podczas jeżdżenia na rowerze.

Dlaczego boli nas kark

W dzisiejszym świecie, który jest przepełniony pracą, czy też po prostu jest przepełniony ludźmi, którzy chcą się realizować jak najlepiej, chcą być mistrzami w swojej dziedzinie, jest dużo miejsca na wszelkiego rodzaju choroby. Chodzi tutaj głównie o skrzywienia kręgosłupa czy też wszelkie bóle, takie jak bóle głowy, bóle nadgarstków, bóle palców. Wszystko to jest spowodowane złą postawą przed komputerem, bądź złą ergonomią pracy. Właśnie przez to boli nas kark. Najczęściej właśnie garbimy się siedząc przed komputerem, a to ma dla naszego zdrowia bardzo zły wpływ. Kręgosłup po prostu może obluzować jeden z kręgów, bądź może troszkę wypaść, przez co możemy mieć problemy nawet z rdzeniem kręgowym, a przez to, jeżeli będzie to poważna usterka kręgosłupa, po prostu możemy nawet przestać chodzić, czy zostać kaleką do końca życia. Trzeba zawsze zachowywać ergonomię pracy przy komputerze. Należy robić sobie przerwy, trzeba dobrać odpowiednie ergonomiczne krzesło, po którym nie będą nas boleć plecy tylko będzie czymś co będzie dla nich zbawieniem i będzie dobrze podtrzymywało nasz kręgosłup czy też nasze plecy podczas pracy przed biurkiem czy też przed komputerem. Właśnie krzesło czasami jest kluczowe jeżeli chodzi o bóle karku.

Co zrobić jeżeli mamy ból głowy

Bardzo często ludzie lekceważą wszystkie swoje dolegliwości, a to dlatego, że są przyzwyczajeni do tego, że po jakimś czasie wszystko przestaje, albo samo dochodzi do siebie. Bardzo często ludzie chorzy po prostu na przeziębienie czy grypę, nie chcą zostawać w domu na zwolnienie lekarskie tylko jadą normalnie do pracy, po to, żeby pracować. Jednak praca w takich warunkach nie będzie za owocna. Często także kiedy boli nas głowa lekceważymy to i bierzemy duże ilości tabletek przeciwbólowych, które psują nam wątrobę w taki sposób, że naprawdę nic dobrego to dla niej nie wróży. Ból głowy może być tak naprawdę od wielu rzeczy, jednak prawdziwy ból głowy jest po prostu z przemęczenia. Mózg reaguje tak, jeżeli np. oczy odmawiają posłuszeństwa, czy też jesteśmy po prostu zmęczeni całym dniem, a dalej np. pracujemy. Środki przeciwbólowe często działają po prostu tak, że nie likwidują źródła bólu tylko likwidują objawy. Często po prostu środki przeciwbólowe nie są w stanie poradzić sobie z większymi migrenami. Takie migreny powinny po prostu spotkać się z lekarzem. On sprawdzi wtedy co jest z naszą głową nie tak, dlaczego nas tak boli. Najczęściej wtedy dostaniemy diagnozę. Ból głowy nie bierze się z niczego i jeżeli często boli nas głowa, musimy skontaktować się z lekarzem.

Jak schudnąć bardzo szybko

Wielu z nas ma bardzo spowolnioną przemianę materii. To właśnie dlatego tacy ludzie mają wielkie problemy ze schudnięciem z dnia na dzień. Żeby schudnąć bardzo szybko po pierwsze powinniśmy zainwestować swój czas w ćwiczenia i to odpowiednie technicznie ćwiczenia oraz po prostu dietę. Mówiąc tutaj o diecie mamy na myśli w pełni spersonalizowaną przez trenera, bądź dietetyka, dietę, która po prostu będzie ułożona tylko dla nas. Nikt nie będzie pod nią pasował, tylko my. Taka dieta jest czymś kluczowym. Nie należy jej mylić ze znanymi dietami z gazet czy też z dietami po prostu polecanymi przez innych osób, mających uniwersalny tryb żywienia, nie patrząc w ogóle na wagę osoby. Taka dieta po prostu doprowadza do tego, że co raz bardziej osłabiamy swój organizm i dlatego właśnie chudniemy, ponieważ organizm tak naprawdę z tłuszczu czerpie siłę. Żeby schudnąć bardzo szybko potrzebne są też odpowiednie ćwiczenia, które też mogą być rozpisane przez specjalnego trenera, bądź po prostu będziemy mogli je wykonywać na siłowni. Siłownia od dzisiaj jest naszym przyjacielem numer jeden i miejscem dużego relaksu. Dzięki takim technikom po prostu schudniemy zdrowo, a także nabierzemy pięknych cech naszej urody, sylwetki czy też kondycji.

Jak żywić się zdrowo

Ludzie bardzo często już za jakiś stereotyp, czy też za jakiś mit uważają po prostu zdrowe żywienie. W dzisiejszych czasach wszystko co jest fit, czy też light jest po prostu bardzo przetworzone, czy też bardzo nie zdrowe, ze względu na zawartość złych substancji. Jednak jak żywić się naprawdę zdrowo ? Co trzeba zrobić, żeby nasz organizm często wyjałowiony różnymi środkami, czy też brakiem odpowiedniej diety, zaczął w końcu dobrze funkcjonować. Trzeba pamiętać, żeby przede wszystkim nie głodzić się, bo może się okazać, że jeszcze bardziej pogarszamy swój stan. Żeby żywić się zdrowo najszybciej po prostu skorzystajmy z porad jakiegoś eksperta, dietetyka, bądź trenera personalnego z siłowni, ponieważ te osoby rozpiszą nam dietę idealnie dobraną pod nasze możliwości oraz pod naszą wagę. Taka dieta, jeżeli będzie dla nas indywidualna, po tym jak nas pomierzą i poważą, po prostu będzie sprawiać, że dostaniemy więcej wigoru, że będziemy czuli się jak nowo narodzeni, a odżywiony organizm będzie naprawdę lepiej odpowiadał na wszelkie bodźce. Żeby żywić się zdrowo nie trzeba mieć nawet dużo pieniędzy. Wystarczy zmienić swoje nawyki żywieniowe oraz po prostu kupować świeże rzeczy jak owoce czy warzywa.

jak zwalczyć kontuzje

Ludzie bardzo często lekceważą swój stan myśląc, że po prostu tak ma być, albo do wesela się zagoi. Często ludzie mogą nawet mieć zwichnięte swoje kończyny czy też nawet połamane i nie pójść do lekarza, nie czuć, że coś jest nie okej tylko czekać, nie wiadomo na co. Żeby zwalczyć kontuzje jakiej nabawiliśmy się podczas aktywności fizycznej, jakiejkolwiek trzeba przede wszystkim miejsce, które jest obolałe, znieruchomić, do pierwszego kontaktu z lekarzem. To bardzo ważne, ponieważ jeżeli okaże się, że po prostu mamy połamaną nogę, czy tez pęknięta kość po prostu oszczędzimy sobie cierpienia, czy też nie doprowadzimy do poważniejszej kontuzji. Nie możemy zaniedbać przede wszystkim swojego stanu, ponieważ zaniedbując swój stan, czy też lekceważąc wizytę u lekarza, może naprawdę stać się nam wielka krzywda. Najczęstszą kontuzją są spuchnięte kolana poprzez brak odpowiedniej mazi, bądź przesilenie kolana, przesilenie więzadeł. Taki stan jest bardzo poważny, ponieważ mamy najczęściej nieruchome kolano w jakimś stopniu. Jeżeli chcemy wyleczyć to sami po prostu na noc obwiążmy nogę nakładając na nią jogurt lub kefir. Te dwa produkty świetnie wyciągają całą wodę z kolana. Jednak powinniśmy i tak skontaktować się ze specjalistą.

Dlaczego medycyna jest taka ważna dzisiaj

W dwudziestym pierwszym wieku możemy zauważyć znaczny wzrost technologii jak i rzeczy, które na co dzień mogą nam uratować życie, czy też po prostu nas bawić. Wiele ludzi nie docenia tego, jak bardzo rozwija się nauka oraz tego, że teraz możemy prawie wszystko a na pewno więcej niż kiedyś. Wraz z rozwojem nauki rozwija się także medycyna. Medycyna to bardzo ważny aspekt w dzisiejszym nowoczesnym świecie, ponieważ wiele ludzi choruje na nieuleczalne choroby, czy też na choroby, które naprawdę potrafią sprawić, że człowiek jest kimś innym, jest uwięziony w swoim ciele. Rozwój właśnie medycyny sprawia, że takie przypadki mogą zostać wyleczone, a także życie, które było wcześniej będzie przywrócone. Medycyna jest także ważna dzisiaj dlatego, że dzięki niej co raz lepiej poznajemy swój organizm, organizm człowieka. Bardzo mało nam brakuje do poznania tego, jak funkcjonuje nasz mózg, który od wieków był wielką zagadką. Dlaczego akurat właśnie tam odbywają się prawie wszystkie procesy naszego organizmu. Dzisiejsza medycyna po prostu udowadnia, że świat idzie cały czas konsekwentnie do przodu nie spoglądając w tył. Przez to otwierane są nowe szpitale i co raz nowsze leki, radzące sobie lepiej z problemem, powstają.

Nie warto bać się operacji

Czasami zdarza się, że ludzie muszą się zoperować, po to żeby funkcjonować poprawnie. Wiele z nich po prostu ze strachu przed zabiegiem nie chcą na niego iść uważając, że samo się zagoi, bądź sami dojdą do pełni zdrowia. Jednak jest to bardzo niepoprawne myślenie prowadzące tylko do biedy, ponieważ możemy zapaść na inne choroby, bo najpewniej przypadłość, którą trzeba zoperować rośnie, jest czymś w rodzaju guzka. Później może się okazać, że wycięcie czegoś dużego jest już nie możliwe i tak naprawdę czeka nas chemioterapia, czy inne zabiegi, które po prostu zubożą nasz organizm, który zapamięta to do końca życia. Nie warto jednak bać się operacji, ponieważ zawsze jesteśmy w rękach specjalistów, którzy nie pozwolą na to, żeby nam się coś stało. Często musimy decydować, ponieważ mamy ileś procent szans na powodzenie operacji. Warto jednak wtedy ryzykować, bo a nuż się uda i będziemy mogli wrócić po rekonwalescencji do normalnego życia. Stół operacyjny to nic strasznego, ponieważ taki stół może uratować nam po prostu życie. Jeżeli nasze życie zależy od operacji dajmy się zoperować, ponieważ tylko osoba niezrównoważona nie dałaby się uratować. Nie możemy się także bać tego, że coś poczujemy w trakcie operacji, jesteśmy całkowicie znieczuleni.

Dlaczego łapią nas choroby

Dlaczego łapią nas choroby? To zdanie powtarza każdy z nas kiedy naprawdę jest w złym stanie, najczęściej właśnie w stanie choroby. Wcześniej ta myśl nawet nie przeszła nam przez głowę, kiedy byliśmy zdrowi i korzystaliśmy z życia jak tylko się dało. Choroby nas łapią dlatego, że jesteśmy na nie podatni. Naszym zadaniem jest ograniczenie tej podatności i po prostu dbanie o to co jemy, a także o to jak się ubieramy, jakie napoje spożywamy. Najczęściej stan choroby objawia się po tym jak wypijemy bardzo dużo alkoholu, najczęściej zimnego, na świeżym powietrzu. Często właśnie wtedy jesteśmy rozgrzani a wlewamy do naszego organizmu substancje, która nie dość, że jest trucizną, to i jeszcze wypłukuje z naszego organizmu jod, magnez i potas, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Żeby nie łapały nas choroby trzeba najlepiej zadbać o to co robimy i zawsze mieć świadomość tego, że może skończyć się chorobą takie zachowania jak wychodzenie z samochodu przechodząc tylko do budynku bez kurtki, bez niczego. Wychodząc z klimatyzowanego samochodu przechodząc po zimnie a później wchodząc do rozgrzanego budynku, bardzo łatwo możemy zachorować, ponieważ organizm nienawidzi nagle tracić ciepła. Właśnie wtedy spala kalorie, których możemy mieć niewiele.

Co zrobić, żeby nie łapały nas choroby

Lekceważące podejście do swojego organizmu, lub brak czasu, który często się objawia tym, że tak naprawdę nie myślimy o sobie tylko o problemach, które musimy rozwiązać. Jednak w okresach, w których bardzo często pojawiają się różnego rodzaju epidemie chorób takich jak grypa czy przeziębienie a nawet angina, trzeba odpowiednio zadbać o swój organizm tak, żeby nie dopadały nas choroby. Należy dbać o organizm oczywiście przez cały rok, a także wspomagać się odpowiednia suplementacją. Taka suplementacja po prostu może być zbawienna, jeżeli chodzi o pomoc w odporności naszego organizmu. Żeby nie łapały nas choroby jedzmy także tłuste potrawy. To wielki mit, że od tłustych potraw się tuczy, tłuste potrawy pomagają nam nie dość, że schudnąć to i jeszcze pomagają nam poprawić nasz stan odpornościowy. Żeby nie łapały nas choroby także zadbajmy o naszą dietę, aby była bogata w warzywa i owoce, które są bogactwem witamin i minerałów. Możemy także zadbać o naszą kondycję fizyczną, ponieważ im w lepszej jesteśmy kondycji, tym nasz organizm też jest w doskonałej kondycji. Żeby być w lepszej kondycji zapiszmy się najlepiej na siłownię i zapiszmy się na treningi personalne z trenerem, aby wytłumaczył nam co i jak.

Jak wyleczyć się z grypy

Ludzie szczególnie, kiedy jest jesienna pora roku, bądź zimowa bardzo często nie są przygotowani na to, żeby zwalczyć swoim organizmem wszelkie przeciwności. Mówiąc o przeciwnościach chodzi o grypę, przeziębienia, a także inne choroby, które mogą być wiele straszniejsze lub uciążliwsze od tych pierwszych. Jednak będąc już zarażonym, chorując na grypę co robić, aby jak najszybciej wyleczyć swoją dolegliwość? To bardzo proste wystarczy pójść do lekarza i ten da nam zapewne antybiotyk i inne leki, które szybko zbiją gorączkę a także wyleczą nasz stan. Jednak często ludzie nie mają czasu nawet na to, żeby pójść do lekarza. Trzeba wtedy działać samodzielnie i leczyć się tak zwanymi domowymi sposobami. Jednym z takich domowych sposobów jest picie soku malinowego i leżenie pod kołdrą, najdłużej jak się da. Pijąc go podczas leżenia pod kołdrą doprowadzamy nasz organizm do stanu takiego, że pocimy się wydalając wszelkie zarazki oraz wirusy. Pocąc się pomagamy naszemu organizmowi zbić gorączkę. Żeby wyleczyć się całkowicie sięgnijmy do odpowiedniej diety oraz kiszonej kapusty czy też czosnku i cebuli. Te produkty spożywcze mają bardzo dużo witamin, a przede wszystkim tych, które pomogą nam zwalczyć chorobę, dbając o naszą odporność.

Jak wyleczyć się z przeziębienia

udzie szczególnie w czasie, kiedy jest duża liczba zachorowań, odpowiednio nie dbając o zabezpieczenie swojego organizmu przed wszelkimi grypami czy też przeziębieniami, będąc podatnymi na wszelkie wirusy i bakterie, chorują właśnie na te choroby. Jak więc wyleczyć się ze zwykłego przeziębienia nie biorąc wolnego w pracy, a także nie idąc na zwolnienie lekarskie ? To bardzo proste wystarczy zadbać o odpowiednią dietę. Nie wielu ludzi rozumie to, że dieta potrafi zdziałać naprawdę wiele rzeczy. Dieta odpowiednio ułożona może nawet sprawić, że mimo wychodzenia na dwór tylko w marynarce, czy też przechodzenia z samochodu do budynku, nie będziemy chorować, czy też nie będziemy się zaziębiać. Żeby wyleczyć się z przeziębienia także zainwestujmy w odpowiednie lekarstwa, które tak naprawdę wzmocnią nas oraz dodadzą nam witamin odpowiednich na wyleczenie. Wyleczenie z przeziębienia jest naprawdę proste, kiedy połączymy ze sobą czosnek, mleko oraz miód. Jest to naprawdę bomba kaloryczna, witaminowa, ale także czosnek ma w sobie wszelkie antyoksydanty plus zabija wirusy, radzi sobie z najgorszymi chorobami. Czosnek po prostu jest takim jakby antybiotykiem, który jedzony codziennie rano zabezpiecza nas przed wirusami.

Dlaczego ludzie chorują

W różnych porach roku nasze organizmy różnie się zachowują, ale czasami po prostu jest tak, że nasz organizm nie jest gotowy na inną porę roku, ponieważ nie jest odpowiednio żywiony, nie ma odpowiedniej diety, która na przykład na zimę powodowała by zwiększenie termoenergetyki w ciele. Ludzie właśnie dlatego chorują, ponieważ nie robią dla organizmu odpowiedniego przystosowania. Także ludzie chorują dlatego, że zbyt częsty stres, zbyt częste śpieszenie się wszędzie, aby spełnić wszystkie nasze cele, nie dbając o dobre odżywianie, czy też nie dbając o dobre tabletki witaminowe, bardzo szybko złapie nas choroba, a najpewniej przeziębienie, które może skutkować nawet zwolnieniem lekarskim z pracy. Ludzie chorują przez to, że są nieodpowiedzialni i często nie ubiorą się dobrze, a wychodzą na dwór czy z samochodu, bo przecież to kilka kroków tylko. Jednak przez cały rok powinniśmy dbać o nasz organizm i próbować wprowadzić odpowiednią dietę, bogatą w tłuszcze, które po prostu zwiększą naszą odporność. Tak samo jeżeli jesteśmy ludźmi chudymi spróbujmy trochę nabrać ciała, czy też masy mięśniowej ćwicząc na siłowni. Ciało wtedy lepiej przystosowuje się do zmian klimatu. A także nasze ciało jest szybciej rozgrzewane, lepiej funkcjonuje nasza kondycja, czy też jesteśmy silniejsi ogólnie.

Dlaczego diety odchudzające niszczą zdrowie

Wiele ludzi uważa, że żeby schudnąć wystarczy dieta. Jednak bardzo mylące jest słowo dieta, ponieważ jest wiele diet, dieta może być dobrana nawet tylko pod nasz organizm, pod nasz układ trawienny. Taka dieta jest najlepsza. Jednak większość mówiąc dieta ma na myśli dietę odchudzającą. Sprawdzoną rutynę żywieniową, po której jedzeniu możemy schudnąć po kilka kilogramów. Najczęściej takie diety powodują więcej zniszczenia zdrowia, niż czegokolwiek dobrego. Takie diety funkcjonują po prostu identycznie jak głodówka, tylko mamy odpowiednie zapychacze, które oszukują nasz mózg oraz odpowiednie narządy, że jesteśmy najedzeni. Żeby przekonać się, że taka dieta niszczy zdrowie, możemy sami spróbować jednak nie polecam. Większość ludzi później skarży się na efekt jojo, albo na odwrotne efekty do zamierzonych, bo niektóre organizmy mogą reagować na taką przemianę żywienia w różny sposób, przez zwolnienie metabolizmy i odkładanie wszystkiego co zjemy możemy nawet i przytyć dwa razy niż schudnąć. Diety niszczą zdrowie, ponieważ tak naprawdę na diecie zjadamy samych siebie, nasze rezerwy w postaci tłuszczu, mięśni. Nasz organizm ubożeje w witaminy, aminokwasy, przez co ucierpieć może nawet nasza kondycja. Jesteśmy senni, na nic nie mamy siły.

Jaką dietę wybrać

W dzisiejszych czasach co raz częściej słyszy się o otyłości wśród najmłodszych, słyszy się o chorobach serca, chorobie wieńcowej, o przepchanych żyłach. Promuje się produkty zawierające sterole roślinne, które pomogą zwalczyć zły cholesterol. Jednak po co to wszystko, kiedy od samego początku można tak naprawdę zadbać o siebie. Jeżeli zadbamy o to co jemy i będziemy jedli pełnowartościowe posiłki, które są nie przetworzone, zdrowe, nie odgrzewane po wiele razy jak to bywa w restauracjach fast food. Żeby wybrać dietę, nie wybierajmy pod żadnym pozorem takiej diety na odchudzanie, gdzie tak naprawdę głodzimy nasz organizm i przez to, że nic nie jemy po prostu nasz organizm trawi sam siebie, swoje zapasy. Ale trzeba pamiętać, że od pierwotnego człowieka nasz organizm po prostu dba o to, żeby narządy wewnętrzne działały jak najlepiej i wszelkie białka, witaminy, które są pozyskiwane z tkanki tłuszczowej i mięśniowej idą do naszych narządów. Jednak nie może tak być, że mamy dietę odchudzającą na co dzień. Taka dieta po prostu może zrobić nam wiele krzywdy jeżeli chodzi o nasz układ trawienny, czy też metabolizm. Najlepiej wybrać się do dietetyka, który ułoży nam dietę pod nasz tryb życia. Bądź do trenera kulturystyki, który jest specjalistą od dietetyki.

Jak dbać o swoje uzębienie

Wiele ludzi po prostu zapomina o tym jak bardzo ważne jest w naszym życiu uzębienie. Bez niego nie moglibyśmy czerpać w pełni przyjemności z jedzenia, czy też nasza uroda wyglądała by inaczej, nasz kształt twarzy wyraźnie by się zmienił. Jak zatem dbać o swoje zęby tak, żeby nie wypadły oraz nie dopadła ich próchnica czy też inna choroba ? To proste. Wystarczy codzienne mycie ich co najmniej 2 razy dziennie, chociaż często podaje się, że raz wystarczy, na wieczór. Codzienne mycie przez pastę z fluorem może zapobiec wszelkim bakteriom, które czekają w jamie ustnej na zaatakowanie naszego zęba. Dbajmy także o to, aby usuwać wszelki kamień nazębny, także między zębami, w trudno dostępnych miejscach. To w duży sposób odciąży nasze zęby, a przede wszystkim dziąsła, które po prostu nie mogą być za miękkie, a także nie mogą krwawić czy być widocznie chore, leci z nich krew kiedy umyjemy zęby. Zainwestujmy pieniądze w dobrą nić dentystyczną i po każdym posiłku używajmy jej do zebrania drobinek, które zostają między zębami. Warto także umawiać się do odpowiedniego specjalisty, stomatologa od zębów na wizyty kontrolne. On oceni jak mocne jest zabezpieczenie naszych zębów, jak bardzo musimy zainwestować w swoje zęby, żeby przywrócić im pierwotny blask.

Czy warto studiować?

Studia medyczne to nie są łatwe studia, ale po nich mamy praktycznie zagwarantowaną pracę. Po za tym studia te są niby darmowe, ale ciągną się przez całe lata. Na to trzeba mieć pieniądze żeby nie musiał człowiek pracować tylko skupiać się na zdobywaniu jak największej wiedzy. Mozolne studia, które będą się ciągnęły latami niektórym kandydatom się znudzą i niestety, ale dadzą sobie z nimi spokój. Najgorzej mają Ci, który są wysyłaniu na studia tylko dlatego że w rodzinie jest już kilku lekarzy. Każdy z nas ma inne zainteresowania i naprawdę nie musi to być zaraz medycyna. Nie ma nic gorszego jak wykonywanie zawodu, którego się nie lubi. Człowiek musi się męczyć, ale tak naprawdę marzy o tym żeby jak najszybciej odbębnić te osiem godzin i wrócić do domu. Tak być nie powinno, bo w przypadku lekarzy liczy się profesjonalizm. Nie ma tutaj czasu na odhaczanie się tylko i robienie jak najmniej. Studia medyczne są potrzebne, bo lekarzy zawsze brakuje. Na całym świecie jest ich wielu, ale nie zawsze są oni na tyle dobrzy żeby spełniać wszystkie oczekiwania pacjentów. Nasi lekarze, ale Ci prawdziwi naprawdę nie mają sobie równych na całym świecie. To daje im wielką przewagę nad innymi lekarzami z całego świata.

Wyjątkowy lekarz

Akademia medyczna może stać prawdziwą furtką do sukcesu i spełnienia marzeń. Może stać także transferem człowieka do świata pełnego wiedzy, szacunku i umiejętności, ponieważ nie każdy człowiek ma taką szansę daną od losu, by móc skończyć akademię medyczną. Co jest najciekawsze, nie chodzi tutaj wcale o finanse, ale o sprawy czysto związane z umiejętnościami wrodzonymi w człowieka. Nawet, jeśli ktoś jest doskonale przygotowany finansowo, ale za to jest przeciętnym uczniem, to nie da rady, ze względu na ogrom nauki na studiach medycznych. Dalej – nawet jeśli ktoś doskonale radzi sobie z ogromem nauki, poprzez wyjątkowo chłonny na wiedzę umysł, niestety w zamian za to ma deficyty w umiejętnościach w organizowaniu sobie pracy, to również nie podoła na akademii medycznej, ze względu na konieczność doskonałego przyswajania sobie ogromnej ilości materiałów edukacyjnych, to także w wyjątkowo regularnych odstępach czasu. Poza tym, na akademii medycznej jest bardzo dużo wymagane od studentów, zwłaszcza w materii samodzielnego uczenia się, ponieważ wykłady – wykładami, ale materiału na sesję, lub egzamin nikt przecież za studenta się nie nauczy. Dlatego studia na akademii medycznej są niesamowicie ciężkie, oraz trudne i to właśnie dlatego ten człowiek, któremu uda się je skończyć jest uznawany za wyjątkowo godnego szacunku, bo już sam fakt posiadania takiego dyplomu jest niesamowitym uznaniem.

Nauka na akademii medycznej

Najwięcej szkód może wykonać człowiek człowiekowi, jeśli będzie nieumiejętnie ingerował w zdrowie, lub życie drugiego człowieka, lub innych, bliskich mu osób. Akademia medyczna zatem jest właśnie po to, by nie było nieświadomych zagrożeń ze strony ludzkości, która chcąc pomóc swoim bliźnim wyrządza więcej szkód ze swojej nieświadomości. Studia na akademii medycznej są niczym przygotowywanie czarodziejskich osób, które w magiczny sposób pomagają nam przedostać się do świta zdrowia. Niestety, ale nie każdy człowiek zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji studiowania na akademii medycznej i przedkłada swoje dobro osobiste, relaks i komfort dnia codziennego nad konieczność nauki i wyjątkowo solidnego i sumiennego przyswajania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Nie może bowiem być takiej sytuacji, gdy lekarz tuż po studiach nie ma jeszcze żadnego doświadczenia. Lekarz staje się lekarzem już w momencie odebrania dyplomu, a zatem nie może to być osoba, która doświadczenia zawodowego nabierze dopiero w pracy. Lekarze są obarczeni wyjątkową odpowiedzialnością, dlatego ich przykładanie się do nauki podczas studiów nie jest jedynie przejawem bycia tak zwanym kujonem, ale jest to podstawowa postawa studenta na akademii medycznej. Jeśli ktokolwiek ma co do tego wątpliwości, lub rości sobie jakieś pretensje do nadmiaru nauki, to zdecydowanie nie powinien zostać lekarzem, bo się nie nadaje do tego.

Mierny lekarz

Teoretycznie studia na akademii medycznej powinny być odpowiednio ukończone, ale wśród studentów wciąż, już od bardzo wielu lat, pokutuje przerażające przeświadczenie na temat zaliczania i zdawania egzaminów, mianowicie liczy się, aby tylko i wyłącznie zdać i zaliczyć semestr. Jednak czy lekarz, który zdawał za każdym razem z ledwo wyciągniętą trójką jest w stanie być dobrym lekarzem? No właśnie. Przyszły lekarz nie może być takim człowiekiem, który skończył medycynę, tylko dlatego, że miał fart podczas egzaminów. Jeśli kończymy semestr z miernymi ocenami, to niestety oznacza, że za wiele z tego semestru nie wiemy. Jak bowiem inaczej wytłumaczyć fakt kiepskiego zdania egzaminu? Oczywiście tym, że nie wiedzieliśmy dużo na dany temat, by zdobyć ocenę przynajmniej dobrą. Przyszły lekarz nie może mieć wiedzy dostatecznej, bo taką mają już nawet hobbyści medycyny, którzy amatorsko czytają sobie podręczniki, lub encyklopedie medycznej. Przyszły lekarz po to właśnie idzie na studia medyczne, by swoją wiedzą znacznie odbiegać od wiedzy dostatecznej, bo tym właśnie różni się lekarz od "zwykłego" śmiertelnika, że jego wiedza, umiejętności i doświadczenie są ponadprzeciętne. Lekarz zatem, który kończy studia tylko dlatego, że udało mu się fartem zdać egzaminy, nie powinien być lekarzem, ale niestety, tacy także się zdarzają. Konieczne jest zatem uważanie, na kogo się trafia podczas choroby.

Dobry student medycyny

Studiując na akademii medycznej nie możemy pod żadnym pozorem zapomnieć, że nie są to zwykłe studia, dlatego nie możemy pozwolić sobie na pełnowymiarowe życie studenckie, takie, jakie prowadzone jest przez studentów innych, niemedycznych kierunków. Studia medyczne są przygotowaniem do pełnienia misji wyjątkowej, bo niosącej ze sobą zapewnienie zdrowia i życia leczonych w przyszłości ludzi. Jeżeli zatem student podczas zdobywania wiedzy i umiejętności na akademii medycznej większość czasu spędzi na imprezowaniu, to niestety, ale nie da rady w stanie mocnego zmęczenia poimprezowego, zapamiętać wystarczająco dobrej ilości materiału z wykładów, by móc potem bezpiecznie pełnić swój zawód. Dodatkowo, jeżeli młody człowiek, studiujący medycynę jest na tyle niedojrzały, by przedkładać imprezy studenckie nad istotę swoich studiów, to nie warto takiemu człowiekowi potem zawierzać swojego zdrowia, życia i bezpieczeństwa, bo skoro takie podejście miał ten człowiek już na studiach, to bardzo prawdopodobne, że będzie takie miał również już podczas pełnienia zawodu. Student medycyny zatem, to nie zwykły student, ale osoba szczególnie obciążona odpowiedzialnością za zdobywanie przez siebie wykształcenia, ponieważ w żadnym, innym zawodzie nie procentuje ono tak silnie, jak właśnie w zawodzie lekarza. Trzeba zatem umieć sobie rozdzielić życie studencie, od prawdziwie ważnej, medycznej przyszłości.

Kadra wykładowców

Akademia medyczna musi mieć kadrę wykładowców na jak najwyższym poziomie, bez względu na to, ilu studentów aktualnie się na niej znajduje. Wykładowca na akademii medycznej, musi być człowiekiem szczególnie wykształconym, ponieważ dzięki jego wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniu, budowana jest kadra przyszłych lekarzy naszego kraju, a może i nawet całego świata. Nie ma więc takiej możliwości, by wykładowca akademicki na kierunku medycznym miał jakiekolwiek braki w swojej wiedzy, ponieważ, jeśli w złej, albo niedokładnej formie przekaże najważniejsze informacje swoim studentom, to potem istnieje bardzo wielkie ryzyko, że ci przyszli lekarze będą właśnie swoje braki wiedzy praktykować na leczonych przez siebie osobach. niestety, ale w medycynie nawet najmniejszy i pozornie najdrobniejszy szczegół ma niesamowite znaczenie, które popełnione źle, może się odbić na życiu, lub zdrowiu niewinnego pacjenta, oraz całej jego rodziny. Najważniejsze zatem, by akademia medyczna była wyposażona w odpowiednią kadrę wykładowczą, bo ta nie dość, że przekaże odpowiednie czynniki wiedzy i umiejętności studentom, to także dzięki swojemu doświadczeniu bardzo dobrze i skutecznie będzie potrafiła wyselekcjonować spośród całego tłumu aspirujących do miana lekarza takie osoby, które tej misji zawodowej nie powinny pełnić nigdy, ze względu na swoje słabe umiejętności, czy niechęć do zdobywania praktyki.

Lekarz medycyny estetycznej

Medycyna estetyczna to dziedzina medycyny, zajmująca się profilaktyką zdrowotną, w celu poznania i zachowania organizmu w jak najlepszej formie i harmonii. Lekarz medycyny estetycznej swoją karierę zaczyna od ukończenia kierunku lekarskiego na Akademii Medycznej. Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, musi skończyć odpłatne studia w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej. Kolejnym etapem jest uzyskanie certyfikatu, potwierdzającego jakość usług lekarza, poprzez udokumentowany udział w konferencjach, szkoleniach i kongresach w zakresie medycyny estetycznej.
Metody prewencyjne medycyny estetycznej polegają na nauczeniu pacjenta dbania o własny organizm, aby zachował zdrowie i młodość zgodnie z zasadami właściwego odżywiania, higieny kosmetycznej i aktywności fizycznej. Metody korekcyjne opierają się na sprawdzonych metodach lekarskich, fizykoterapeutycznych i chirurgicznych. Lekarz medycyny estetycznej przeprowadza wywiad z pacjentem, analizując schemat starzenia się danego pacjenta i jego rodziny, nawyki żywieniowe i problemy natury estetycznej. Ocenia jakość skóry, jej elastyczność oraz poziom nawilżenia. Analizuje grubość tkanki tłuszczowej i masę mięśniową. Dodatkowo, może skierować pacjenta na badania laboratoryjne, endokrynologiczne, EKG czy USG.
Najczęstszymi problemami natury estetycznej są blizny, rozstępy, zmarszczki, otyłość, przebarwienia, rozszerzone naczynka oraz nadpotliwość. W celu korekcji tych defektów, lekarz stosuje metody z użyciem kwasu hialuronowego, toksyny botulinowej, różnego rodzaju technik laserowych czy liposukcji.

Zawód lekarz

Jaką drogę edukacyjną trzeba przebyć, aby zostać lekarzem? Jakie predyspozycje powinien wykazywać kandydat na medyka?
Lekarz musi być odpowiedzialny, rzetelny, odporny na stres oraz szybko podejmować decyzje. Powinien wykazywać zdolność empatii i cierpliwość dla pacjenta. Mieć chęć i pasję do nieustannego zdobywania wiedzy.
Pierwszym etapem kariery lekarskiej jest ukończenie sześcioletnich, długich i trudnych studiów na uczelni medycznej. Studia medyczne pozwalają na zdobycie wiedzy medycznej ogólnej. Student odbywa teoretyczne i praktyczne zajęcia z anatomii, fizjologii, mikrobiologii, chemii i biofizyki. W kolejnych latach nauki zdobywa wiedzę m. in. z chirurgii, kardiologii, anestezjologii, ortopedii, radiologii. W trakcie studiów zalicza liczne praktyki z pielęgniarstwa, pediatrii, chirurgii. Po ukończeniu studiów otrzymuje dyplom lekarza medycyny. Następnie, absolwent uzyskuje ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza. Kolejnym krokiem jest 13-miesięczny staż w placówce służby zdrowia, zakończony lekarskim egzaminem państwowym (LEP), w formie testu. Pozytywny wynik egzaminu umożliwia uzyskanie właściwego prawa wykonywania zawodu. Wówczas młody lekarz może rozpocząć szkolenie specjalizacyjne wybierając z 40-u specjalności podstawowych np. kardiologii, pediatrii, dermatologii oraz 28-u specjalności szczegółowych, do których należą np. hematologia, nefrologia czy diabetologia.
Na tym edukacja lekarza się nie kończy. Zawód medyka wymaga nieustannego dokształcania się na licznych szkoleniach i konferencjach.

Akademia Medyczna

Akademia Medyczna jest szkołą wyższą o profilu medycznym, kształcącą lekarzy oraz inny personel medyczny. Na uczelni można podjąć 6-letnie studia na kierunku lekarskim oraz 5-letnie studia na kierunku lekarsko-dentystycznym. Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej przez 5, 5 roku kształcą się przyszli farmaceuci i przez 5 lat magistrowie analityki medycznej. Wydział Nauk O Zdrowiu proponuje studia pierwszego ( 3-letnie licencjackie) i drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) na następujących kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, fizjoterapia, zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne. Istnieje również Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, obejmujący kierunek Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej.
Podstawą przyjęcia na studia jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wynik egzaminu maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, a na kierunek lekarski dodatkowo wynik egzaminu z fizyki lub matematyki na poziomie podstawowym.
Uczenia oprócz studiów stacjonarnych, dziennych, oferuje studia niestacjonarne, odpłatne, kierowane do osób o niższej liczbie punktów na egzaminie maturalnym. Na uczelni medycznej mogą odpłatnie studiować cudzoziemcy, przyjmowani z pominięciem zasad obowiązujących obywateli polskich. Prowadzone są również niestacjonarne studia w języku angielskim, na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Zdrowie publiczne – nowy kierunek studiów

Zdrowie publiczne jest specyficznym przedmiotem nauk medycznych. Coraz więcej uczelni medycznych wprowadza ten kierunek studiów w zakres nauczania. Zdrowie publiczne zajmuje się zdrowiem na poziomie populacji ogólnoludzkiej. W kręgu zainteresowań tej nauki jest zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, przedłużanie życia, promowanie zdrowego stylu życia, samego zdrowia i aktywności fizycznej. Absolwent jest specjalistą, który może zajmować się marketingiem i promocją ochrony zdrowia i zdrowego trybu życia.

Zdrowie publiczne poszukuje przede wszystkim nowoczesnych rozwiązań biologiczno-medycznych, które pozwolą poprawić stan zdrowia określonej populacji. Zajmuje się ponadto specyficznymi działaniami ekonomicznymi oraz prawnymi, organizacyjnymi jak również na działaniami na polu administracyjnym, których zadaniem jest promowanie profilaktyki, edukacji zdrowotnej oraz poprawy jakości świadczonych usług medycznych w danym miejscu – zakładzie opieki zdrowotnej. Absolwent studiów z zakresu zdrowia publicznego może pracować w administracji ochrony zdrowia zarówno państwowej, samorządowej, społecznej oraz w prywatnych jednostkach medycznych.

Studenci podczas nauki poznają podstawy nauk społecznych. Uczą się demografii, epidemiologii. Poznają potrzebne zagadnienia prawne, ekonomiczne, z zakresu zarządzania. Zdrowie publiczne jest nauką interdyscyplinarną, której zakres wiedzy jest bardzo szeroki.

Terapia zajeciowa jako nauka medyczna

Kolejnym bardzo ciekawym zawodem, którego można się wyuczyć na studiach na uczelni lub akademii medycznej jest terapia zajęciowa. Terapia zajęciowa to kierunek naukowy, który znajduje się w zakresie zainteresowań nauk medycznych oraz nauki o zdrowiu, jak również nauki o kulturze fizycznej. Swoim korzeniami tkwi natomiast w naukach społecznych i psychologii. Kim jest zawodowy terapeuta i czym się zajmuje w pracy?

Terapeuta rehabilitacyjny prowadzi rehabilitację chorego człowieka. Dąży swoimi działaniami do poprawy stanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób oraz całych grup społecznych. Wspiera osoby chore w odpowiednio ukierunkowanych zajęciach. Takie zajęcia mają swoistą wartość na przykład wśród osób uzależnionych, bo terapia zajęciowa to również terapia uzależnień i wykluczeń społecznych.

Kandydat na terapeutę powinien wykazać się powołaniem w kierunku niesienia pomocy ludziom. Powinna go charakteryzować wysoka empatia i ciepło, a rozmowy, umiejętność słuchania i zrozumienia drugiego człowieka powinno być jego drugą naturą. Terapeuta rehabilitacyjny musi być kreatywny i posiadać umiejętności twórcze. Poza tym powinien być doskonałym organizatorem pracy i współpracy z ludźmi.

Absolwent studiów terapii zajęciowej może podjąć pracę w całodobowych domach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, hospicjach. Może również pracować w klubach seniora. Pracę znajdzie także na oddziałach szpitalnych rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, pulmonologicznych. Jego miejsce będzie w organizacjach pozarządowych na rzecz osób wykluczonych społecznie, w ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych i wielu innych miejscach, gdzie terapia zajęciowa może pomóc ludziom wrócić do zdrowia lub zmienić ich jakość życia na lepszą.

O ratownikach medycznych słów kilka

Ratownik medyczny pracuje zazwyczaj w zakładzie opieki zdrowotnej. Taki zakład udziela świadczenia zdrowotne, zwłaszcza, gdy zaistnieją sytuacje nagłego i nieprzewidzianego zagrożenia zdrowia lub życia. Wtedy do akcji wkracza ratownik medyczny, którego głównym zadaniem jest udzielenie sprawnej, szybkiej i profesjonalnej pomocy osobom, których zdrowie lub życie w danym momencie jest zagrożone. Ten zawód wymaga błyskawicznego podejmowania decyzji, refleksu i powołania do niesienia pomocy w sytuacjach najbardziej nieprzewidzianych. Jeśli jesteś osobą o mocnych nerwach, studia na akademii medycznej z zakresu ratownictwa medycznego są dla ciebie idealne.

Zgodnie z prawem, skodyfikowanym w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownictwo medyczne jest specyficznym systemem organizacyjnym. System ten polega na gotowości grupy ludzi, określonych zasobów i jednostek organizacyjnych, które są uruchamiane pilnie w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. ratownicy medyczni są powołani do opanowywania takich sytuacji.

Studia na kierunku ratownictwo medyczne przygotowują do takiego działania. Ratownik medyczny jest w stanie samodzielnie wykonywać medyczne czynności ratunkowe w ramach w jednostek systemu. Są to przede wszystkim wyspecjalizowane zespoły ratownictwa medycznego. Ratownicy medyczni pracują również w centrach powiadamiania ratunkowego, lotniczym pogotowiu ratunkowym i w przyszpitalnym oddziale ratunkowym. Ratownik medyczny znajduje się zawsze na pierwszej linii ognia, jeśli chodzi o ratowanie życia i zdrowia ludzi. Musi więc posiadać bardzo szeroką wiedzę z zakresu medycyny ratunkowej teoretyczną i praktyczną. Poza tym musi posiadać umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i natychmiastowego działania.

Pielegniarką być

Pielęgniarstwo to przede wszystkim powołanie. Dobra pielęgniarka bez powołania do tego zawodu, po prostu nie istnieje. Jeśli nie drzemie w niej chęć niesienia pomocy, nigdy nie będzie odpowiednią osobą do wykonywania swojego zawodu. Zawód pielęgniarki jest trudny i bardzo odpowiedzialny, to zawód z misją i bardzo często jest niestety niedoceniany. Dlaczego jednak warto być pielęgniarką?

Po pierwsze zawód pielęgniarki znajduje się na drugim miejscu zaufania publicznego. Po drugie gwarantuje stały rozwój zawodowy, pracę w zespole, który niesie pomoc drugiemu człowiekowi – zdrowemu i choremu. Pielęgniarka nie tylko opiekuje się chorymi, ale i nie jeden raz musi być psychologiem, który pomoże rodzinie chorego. Praca pielęgniarki ma miejsce w rożnych środowiskach. Nie jest to tylko szpital, ale i przychodnia lub nawet zakład karny. Praca dla pielęgniarki zawsze się znajdzie. Na świecie brakuje ponad 1 milion zawodowych pielęgniarek.

Studia pielęgniarskie, choć do najłatwiejszych nie należą, bo obejmują wszelkie zagadnienia medyczne, są bardzo ciekawe, a po ich ukończeniu dyplomowana pielęgniarka jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zawodu. Może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Może pracować w szpitalach, przychodniach, POZ-ach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach paliatywnych, hospicjach czy w domach opieki społecznej. Natomiast, żeby móc pracować w szkole, należy uzyskać odpowiednie przeszkolenie pedagogiczne.

Kosmetologia jako dziedzina dermatologii

Kosmetologia jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin dermatologii, a dermatologia jest dziedziną medyczną. Kosmetologia od niedawna jest jednym z kierunków studiów na akademiach medycznych. Czy warto się tym kierunkiem nauczania zainteresować?

Głównym zadaniem kosmetologii jest leczenie i pielęgnacja skóry, włosów i paznokci. Kosmetologia zajmuje się także profilaktyką chorób skóry, paznokci i włosów.. Głównym celem działań profilaktycznych w kosmetologii jest opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się. Poza tym ważne jest zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej. Kosmetologia zajmuje się ponadto takimi zagadnieniami jak problemy zmian skórnych. A jak wiadomo zmiany na skórze wpływają na zewnętrzny człowieka i to bardzo niekorzystnie.

Podczas studiów student kosmetologii poznaje ogólne zagadnienia medyczne i zdobywa szczegółową wiedzę z zakresu kosmetologii. Wiedza kosmetologiczna obejmuje zagadnienia z kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej. Student kosmetologii poznaje również receptury kosmetyczne oraz receptury do przygotowania środków zapachowych. Po studiach może pracować w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej, SPA oraz współpracować z lekarzem dermatologiem przede wszystkim w zakresie zmian chorobowych, jakie mają miejsce na skórze. Może również pracować w firmach, które zajmują się produkcją i wprowadzaniem na rynek nowych produktów kosmetycznych.

Biotechnologia medyczna to też studia medyczne

Jednym z najnowszych kierunków, jakie proponują uczelnie medyczne swoim przyszłym studentom, jest między innymi biotechnologia medyczna. Jest to kierunek nowy i co za tym idzie, mało znany na uczelniach wyższych w naszym kraju. Ale biotechnologia rozwija się w szalonym tempie i warto się nią zainteresować jako zawodem z przyszłością.

Biotechnologia medyczna zajmuje się wczesnym wykrywaniem i diagnozowaniem chorób na podstawie chipów DNA, bioczujników. Poza tym jej zadaniem jest wykrywanie wad genetycznych i rozwojowych. Biotechnolodzy medyczni prowadzą również badania nad hodowlą komórek, tkanek i narządów do transplantacji oraz dążą do rozwoju nowoczesnych metod i systemów analitycznych. Poza tym zajmują się najnowszymi metodami i technikami profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób zakaźnych i zakażeń obejmujących dużą populacje ludzi, czyli ważnych z punktu widzenia zdrowia publicznego. Na wydziałach biotechnologii medycznej prowadzi się szczegółowe prace nad technologiami stosowanymi w wykrywaniu i zwalczaniu chorób odzwierzęcych. Prowadzone są również badania nad rozwojem genomiki, proteomiki, transkryptomiki i bioinformatyki. Wszystkie te techniki są nowe w medycynie. Ale to nie wszystko, dzięki biotechnologii medycznej zostało opracowanych wiele szczepionek i leków biologicznych.

Absolwenci tego kierunku pracują w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, w firmach przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, spożywczego i pokrewnych gałęzi przemysłu. Wachlarz możliwości znalezienia pracy po tym kierunku jest więc ogromny.

Najlepsza akademia medyczna w Polsce

Co roku podawane są rankingi najlepszych szkół i uczelni. Wszystkie te placówki walczą ze sobą o jak najlepsze miejsca na liście, ponieważ dzięki temu między innymi przyciągają rzesze studentów, a co za tym idzie – środki finansowe. Jak wyglądał ranking uczelni medycznych w ubiegłym roku? Kto był najlepszy, a kto najgorszy? Jaka akademia medyczna jest prestiżowa, a jak nie jest?

Na świecie przodują amerykańskie szkoły wyższe z wieloletnimi tradycjami. Polskie uczelnie plasują się na miejscach w trzeciej setce i są to tylko dwie palcówki – krakowski Uniwersytet Jagielloński i stołeczny Uniwersytet Warszawski, akademii medycznych nie sklasyfikowano w ogóle. Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata co roku przygotowuje Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju.

W Polsce, jeśli chodzi o uczelnie medyczne co roku taki ranking przeprowadza magazyn Perspektywy i gazeta Rzeczpospolita. W 2013 roku, czyli w roku ubiegłym oceniano uczelnie według następujących kryteriów. Pierwszym kryterium był prestiż wśród kadry akademickiej, kolejnym –prestiż wśród pracodawców. Ważny był bardzo potencjał naukowy oraz efektywność naukowa. Następnie pod uwagę wzięto efektywność naukową, publikacje naukowe i ilość cytowań, innowacyjność uczelni oraz umiędzynarodowienie. Najlepsza polska uczelnia według tego rankingu to Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a na trzecim Warszawski Uniwersytet Medyczny. Ostatnie miejsce przypadło Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Page 1 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén